Produktionsslyftets startprogram skapar samsyn hos Scanarc i Hofors.

Att ta sig tid att tillsammans skapa en samsyn om var företaget önskar vara i framtiden lyfts fram av ScanArcs alla deltagare som en viktig utkomst av programmet. Inom programmet ökas även samsynen av nuläget, dvs var vi befinner oss idag. Den tredje samsynen som skapas är vilka hinder och utmaningar som behöver hanteras för att uppnå det önskade läget och vilka de första aktiviteterna är för att hantera dessa hinder.

Den ökade samsynen har även skapat ett behov av mer samsyn. Det är en indikation på att det är viktigt att, återkommande, ta sig denna reflektionstid för att kalibrera sig mot företagets övergripande mål och strategi. Men först ska ScanArc göra det viktigaste. Att faktiskt ta de där första stegen mot de önskade framtidsläget. Tillsammans.

Förnyad leverans av utbildningen Produktionsutveckling Industri 4.0

Det är platserna Kalix/Piteå, Örnsköldsvik samt Falun som kommer att vara huvudorter för utbildningarna 2020 & 2021 även om större delen av utbildningen sker på distans.

För Kalix/Piteå samt Örnsköldsvik startar utbildningarna efter sommaren och utbildningen med huvudort Falun drar igång efter årsskiftet 2021. Till den utbildningen finns fortsatt möjlighet för intresserade att deltaga på utbildningen att lämna in ansökan här:

Ansökan Falun

Om ni som företag är intresserade av att bidra till utbildningen exempelvis genom att ta emot studiebesök, gästföreläsa (online) eller praktikplatser m.m. kontakta tommy.stridh@itid.se.

Läs mer om Yrkesakademins utbildning – Produktionsutveckling Industri 4.0