iTid genomför intervjustudie i Samarbete och Hållbarhet i Kvarkenregionen  

Intervjuerna fokuseras till företag i Västerbotten och Västernorrland men är en del i en studie inom Kvarkenregionen. Målet är att skapa en nulägesbild av företagen samt hur deras behov ser ut framgent.

Det gränsöverskridande projektet ”Future Cleantech Solutions” är ett projekt som ska främja möjligheterna till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter för små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. ”Framtidens hållbara industrimiljöer”, ett omfattande samverkansprojekt där industriföretag i Västerbotten – både stora industrier och SMF – samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet.

Partnerföretag med Good Solutions

RS Production® från Good Solutions är marknadsledande programvara designad för att snabbt och enkelt ge produktionsteam insikter och åtgärder i realtid för att skapa en förutsägbar, lönsam och hållbar fabrik.

Fabriker har minskat kvalitetsförluster till ett minimum med RS Production. Andra har dubblat sin kapacitet utan att investera i nya maskiner.

RS Production omvandlar data från maskiner, människor och system till tydliga visuella insikter och beslutsunderlag som ger både produktionspersonal och styrelsen möjlighet att möta fabrikens strategiska utmaning.

Uppstart av Lean-nätverk Norr

Tid har under många år drivit öppna Leannätverk och nu startar vi upp ett nätverk med företag med basen i norra Sverige.
Målet med nätverket är att lära av varandra genom att dela med oss av våra kunskaper. Denna inledande träff var ett uppskatta initiativ hos deltagarna. Vid den avslutande utvärderingen kom det fram många bra förslag på hur nätverket skulle kunna se ut framöver. Bland annat att en kombination av digitala och fysiska träffar skulle kunna hållas då båda har sina för- och nackdelar.

Häng med vid nästa träff som är planerad att genomföras under September!