iTid är med i webbinarium ”Säkra system för planering och material – resultat från Uppkopplad byggplats”

Vår Jarkko är med i webbinarium, onsdag den 27 oktober, kl. 08.00-09.30, där han beskriver hur en digital tvilling kan skapa kundvärden i byggprocessens sena skeden. Datadrivna beslut stöttar överlämningen till och fortsatt fastighetsförvaltning och utveckling. Men vilka utmaningar och möjligheter finns det med den digitala tvillingen och går det att generalisera lösningar för att lyfta hela byggbranschen? Moderator är Kajsa Simu. Anmälan här: https://www.smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/211027-uppkoppladbygg/

iTid genomför intervjustudie i Samarbete och Hållbarhet i Kvarkenregionen  

Intervjuerna fokuseras till företag i Västerbotten och Västernorrland men är en del i en studie inom Kvarkenregionen. Målet är att skapa en nulägesbild av företagen samt hur deras behov ser ut framgent.

Det gränsöverskridande projektet ”Future Cleantech Solutions” är ett projekt som ska främja möjligheterna till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter för små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. ”Framtidens hållbara industrimiljöer”, ett omfattande samverkansprojekt där industriföretag i Västerbotten – både stora industrier och SMF – samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet.

Partnerföretag med Good Solutions

RS Production® från Good Solutions är marknadsledande programvara designad för att snabbt och enkelt ge produktionsteam insikter och åtgärder i realtid för att skapa en förutsägbar, lönsam och hållbar fabrik.

Fabriker har minskat kvalitetsförluster till ett minimum med RS Production. Andra har dubblat sin kapacitet utan att investera i nya maskiner.

RS Production omvandlar data från maskiner, människor och system till tydliga visuella insikter och beslutsunderlag som ger både produktionspersonal och styrelsen möjlighet att möta fabrikens strategiska utmaning.