iTid får förtroende av Coop Norrbotten

2020-01-08
Vad påverkar kostnader hos handelsföretag

iTid har fått förtroende av Coop Norrbotten i att stötta med projektledning för att bl.a. förstå vilka faktorer som påverkar deras kostnader.