Kommunikationsenheten vid Umeå Pastorat tar hjälp av iTid

2021-12-14
Kommunikationsenheten efterfrågar stöd i att sätta plan och arbetssätt

Kommunikationsenheten vid Umeå Pastorat tar stöd av iTid för att uppnå samsyn, plan och arbetssätt för det kommunikativa arbetet.